Bông cách nhiệt bảo ôn DRAGON Rock Wool

Dạng tấm

Liên hệ
Bông khoáng DRAGON Rock Wool CÁCH NHIỆT - CÁCH ÂM - CHỐNG CHÁY Được sản xuất từ đá basalt và đá vôi nung chảy ở nhiệt độ cao (1300ºC), Bông khoán... Xem thêm

Dạng ống

Liên hệ
Bông sợi khoáng DRAGON Rock Wool CÁCH NHIỆT - CÁCH ÂM - CHỐNG CHÁY Được sản xuất từ đá basalt và đá vôi nung chảy ở nhiệt độ cao (1300ºC), bông k... Xem thêm

Dạng cuộn

Liên hệ
Bông cách nhiệt DRAGON Rock Wool CÁCH NHIỆT - CÁCH ÂM - CHỐNG CHÁY Được sản xuất từ đá basalt và đá vôi nung chảy ở nhiệt độ cao (1300ºC), B... Xem thêm