icon icon icon

Bông cách nhiệt

Dạng tấm

Liên hệ
Bông khoáng DRAGON Rock Wool CÁCH NHIỆT - CÁCH ÂM - CHỐNG CHÁY
Được sản xuất từ đá basalt và đá vôi nung chảy ở nhiệt độ cao (1300ºC), Bông khoáng DRAGON Rock Wool là vật liệu đạt chuẩn ASTM C411, BS476 part 4, 6, 7, 20 theo SSG.
 

Dạng ống

Liên hệ
Bông sợi khoáng DRAGON Rock Wool CÁCH NHIỆT - CÁCH ÂM - CHỐNG CHÁY Được sản xuất từ đá basalt...

Dạng cuộn

Liên hệ
Bông cách nhiệt DRAGON Rock Wool  CÁCH NHIỆT - CÁCH ÂM - CHỐNG CHÁY
Được sản xuất từ đá basalt và đá vôi nung chảy ở nhiệt độ cao (1300ºC), Bông cách nhiệt DRAGON Rock Wool cuộn là vật liệu đạt chuẩn ASTM C411, BS476 part 4, 6, 7, 20 theo SSG.

DỰ ÁN